I Sipkje Zijlstra, geboren te Dokkum op 30 oktober 1860, overleden te Leeuwarden op 2 november 1908.

Zij is getrouwd te Dokkum op 7 augustus 1879 met Johannes Sikkes Jansma, geboren te Dokkum op 20 november 1856, zoon van

Sikke Johannes Jansma en Trijntje Jeltes Jeltema.

(Hij is later getrouwd te Leeuwarden op 3 juni 1911 met Elisabeth Schuil, geboren te Sneek op 24 juni 1870, overleden op 11

mei 1944, dochter van Jakob Schuil en Janneke Droge. (Zij is eerder getrouwd te Sneek op 21 juli 1895 met IJpke Kalsbeek,

geboren op 5 maart 1866, overleden op 7 maart 1906, zoon van Johannes Kalsbeek en Baukje van der Bijl.))

II Tjeerd Zijlstra, geboren te Dokkum op 25 januari 1824, overleden aldaar op 9 november 1888.

Hij is getrouwd te Dokkum op 19 mei 1850 (1) met Trijntje Hanses Hansma, geboren te Driesum op 8 november 1819, overleden te

Dokkum op 14 juli 1877, dochter van Hans Sipkes Hansma en Antje Jacobs de Vries.

Hij is getrouwd te Dokkum op 3 juli 1879 (2) met Adriaantje Sjoerds Boersma, geboren te Gerkesklooster, dochter van Sjoerd

Marks Boersma en Antje Wiebes Veenstra.

(Zij was later gehuwd met Eeltje Zeilmaker, overleden te Dokkum op 18 maart 1870.)

III Klaas Tjeerds Zijlstra, geboren te Dokkum op 7 april 1798, gedoopt op 15 april 1798, overleden te Dokkum op 28 april 1860.

Hij is getrouwd te Dokkum op 11 november 1821 met Trijntje Johannes Noordewint, geboren te Joure op 23 maart 1793, gedoopt

op 21 april 1793, overleden te Dokkum op 25 november 1858, dochter van Johannes Pieters Noordewint en Antje Willems.

IV Tjeerd Arents Zijlstra, gedoopt te Dokkum op 25 februari 1759, overleden op 17 september 1826.

Hij is getrouwd te Dokkum op 13 november 1785 met Hi(e)ske Arents Zwaagstra, gedoopt te Dokkum op 2 december 1764, overleden

aldaar op 23 februari 1845, dochter van Arend Hendriks Zwaagstra en Antje Abrahams.

V Arend Tjeerds Zijlstra, gedoopt te Metslawier op 27 november 1718, overleden te Dokkum in september 1763.

Hij is getrouwd te Dokkum op 9 juni 1743 met Grietje Jans, geboren op 20 februari 1724, gedoopt te Dokkum op 20 februari

1724, overleden aldaar op 7 oktober 1797, dochter van Jan Meinderts ? en Barber Arents ?.

VI Tjeerd Ypes Zijlstra, geboren te Blija in het jaar 1680.

Hij is getrouwd in het jaar 1699 (1) met Antje Broers ?.

Hij is getrouwd te Niawier op 27 september 1711 (2) met Sipkien Aarnts Coningh.

(Zij is eerder getrouwd te Metslawier op 21 augustus 1707 met Douwe Douwes ?.)

Revised: 31-10-2008.Copyright : J.F.J.

 To the Genelogy page!