I Daniel Jansma, geboren te Rotterdam op 24 augustus 1975 en Amber Jansma geboren te Rotterdam op 07 juli 1977.

II Johannes Frederikus Jansma, geboren te Rotterdam op 24 mei 1946.

Hij is getrouwd te Vlaardingen op 30 mei 1968 (1) met C W van Diesen.

Hij is daarnaast getrouwd te Gouda op 27 februari 1974 (2) met Dijna Schouten, geboren te Gouda op 20 december 1952, dochter

van Johannes Schouten en Johanna Maria Vellekoop.

III Johannes Jansma, geboren te Leeuwarden op 1 april 1903, overleden te Rotterdam op 23 augustus 1976, gecremeerd aldaar op 26

augustus 1976.

Hij is getrouwd te Amsterdam op 8 februari 1933 met Frederika Wilhelmina Schemkes, geboren te Rotterdam op 19 januari 1909,

overleden aldaar op 9 maart 1997, begraven op 14 maart 1997, dochter van Derk Schemkes en Everdina Johanna Reijmers.

IV Johannes Sikkes Jansma, geboren te Dokkum op 20 november 1856.

Hij is getrouwd te Dokkum op 7 augustus 1879 (1) met Sipkje Zijlstra, geboren te Dokkum op 30 oktober 1860, overleden te

Leeuwarden op 2 november 1908, dochter van Tjeerd Zijlstra en Trijntje Hanses Hansma.

Hij is getrouwd te Leeuwarden op 3 juni 1911 (2) met Elisabeth Schuil, geboren te Sneek op 24 juni 1870, overleden op 11 mei

1944, dochter van Jakob Schuil en Janneke Droge.

(Zij is eerder getrouwd te Sneek op 21 juli 1895 met IJpke Kalsbeek, geboren op 5 maart 1866, overleden op 7 maart 1906,

zoon van Johannes Kalsbeek en Baukje van der Bijl.)

V Sikke Johannes Jansma, geboren te Aalzum op 13 december 1829.

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 13 oktober 1852 met Trijntje Jeltes Jeltema, geboren te Dokkum op 20 juli 1830,

overleden aldaar op 23 februari 1892, dochter van Jelte Hendriks Jeltema en Antje Lubberts van der Hoek.

VI Johannes Jans Jansma, geboren te Dokkum op 24 maart 1800, overleden aldaar op 18 augustus 1842.

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 12 mei 1828 met Tjitske Sikkes de Jong, geboren te Akkerwoude op 10 april 1800,

gedoopt te Akkerwoude, Murmerwoude op 4 mei 1800, overleden te Dokkum op 2 november 1870, dochter van Sikke Aukes de Jong en

Trijntje Gerrits Spoelstra.

VII Jan Douwes Jansma, geboren in het jaar 1758, overleden te Dokkum, Akkerwoude (?) in juni 1804.

Hij is getrouwd te Dokkum op 28 juni 1801 met Antje Jans Honderd, geboren te Betterwird in het jaar 1768, overleden te Raard

of Westdongeradeel op 1 december 1849, dochter van Jan Johannes Honderd en Akke Tobias.

(Zij was later gehuwd met Jan Jans Jongema.)

Revised: 31-10-2008.Copyright : J.F.J.

To the Genelogy page!