De tak Robert Mudie

1* Deze tak vindt zijn oorsprong in Schotland, de familienaam Mudie ook geschreven als o.a. Moodie, Moudie, Mowddie, Mouidie, Muidie, Muday enz. stamt af van het Oudengelse woord "modig", hetgeen moedig of dapper betekent. Er is reden om aan te nemen, dat deze één der oudste "lowland" families van Noorse oorsprong is en oorspronkelijk van de Orkney's kwam. De familie wordt aldaar in een charter tijdens de regeerperiode van Mary Queen of Scots (1542-1567) omschreven als "ancient and udal possessors of Snelsetter (Melsetter, Orkney) from time immemorial". Er zijn globaal een 20-tal Mudie takken te onderscheiden, die veelal onderling aan elkaar verwant zijn en waarvan de familiewapens slechts kleine verschillen vertonen. Van de Mudies of Cocklaw (Fifé), evenals de Mudies of Melsetter (Orkney's) is de afstamming van The Royal House of Stewart en King Robert the Bruce bewezen.

1* Bron: Schots-Nederlandse stam- en afstammingreeksen van leden van The Caledonian Society.

2* Sir John Stewart van Bonkill, gesneuveld bij Falkirk in het jaar 1298, liet zeven zonen na. De eerste drie zonen zijn de stamvaders van de Stewart Graafschappen van Angus, Lennox en Galloway. De kleur van de Stewardtartan (kleuren van hun ruit) is rood. met gele, witte, zwarte en blauwe strepen en groene blokjes. Tot hun clans behoren de namen: Boyd, Carmichael, Dennison, Denniston, France, Francis, Lennox, Lisle, Lombard, Lumbard, Lyle, Macmichael, Menteith, Monteath, Monteith, Moodie, Moody, Steuard, Steuart en Stuart.

2* Bron: Scots Kith and Kin, A Guide to the Clans and Surnames of Scotland. Gepubliceerd door de Harper Collins Publishers.


De tak van Robert Mudie of Masterton voerde het oude Mudie wapen: in blauw, een hermelijnen keper, vergezeld van drie naar beneden wijzende zilveren pijlpunten (pheons). Helmteken: een naar beneden wijzende zilveren nli'Inlint, Motto: "God with us".

Uit het wapenboek van Oud Schotse geslachten in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag.

 

 

Afbeeldingen van het wapen van het geslacht Mudie.

6 andere wapens uit het boek, TheMudies of Angus 1959" met als eerste het oudste wapen waarvan de achtergrond is zeegroen is met aan de top een kroon en daaronder het hoofd van een zeemeermin met wapperende haren. Helaas is er over dit wapen verder niets bekend. Misschien kan men opperen dat het hoofd van de zeemeermin te maken heeft met de voorvaderen van de oudste Mudies ?.

Er bevindt op het kerkhof te Saline nog de graftombe van Robert Mudie, Portioner of Masterton, zijn echtgenote en 2 kinderen, daar is -ook te zien het wapen van een Thomas Mudie - Moodie.Nog een wapen van Thomas Mudie - Moodie van Dalzy, groot landeigenaar en rijk koopman van de Westelijke buitenwijken van Edinburgh is te zien boven de ingang van de Cannongate Church te Edinburgh. In 1688 nam Koning James VII (James II van Engeland) deze Abdij-Kerk over om als Kapel van de Order van Distel (Order of the Thistle) te worden gebruikt en hij bood aan in ruil hiervoor deze kerk te bouwen. De kosten waren ongeveer Dfl:1.900, deze som kwam beschikbaar uit het fonds dat aan de Kroon was nagelaten door de rijke koopman, ThomasMoodie.

 

Mudie is de oudste spelling die door sommige in de 17e en 18e eeuw veranderd werd in Moodie of Moody. De naam Mudie, Moodie of hoe dan ook gespeld zou een van de grootste oudheden in Schotland zijn en is afgeleid van Harald MacMudah, een van de laatste oude Noorse graven 'van Orkney en zo afstammend in de mannelijke lijn van het Koninklijk Huis van Schotland en in vrouwelijke lijn van de koning van Noorwegen. Of deze afstamming correct is kan niet bewezen worden en moet een kwestie blijven van traditie. De eerste testamenten daterend uit 1613 van de Moodies zijn gevonden in Fiféshire, Forfarshire en zelfs in Edinburgh die aantonen dat de familie onomstotelijk uit het oosten komt. Fifé is een Schots graafschap gelegen aan de Noordzee tussen de baaien van Forth en Tay, Forfar is de hoofdstad van het Schotse graafschap Angus. Dan zijn er de Orkney Moodies van Breck Ness en na 1630 van Melsetter, zij stammen af van Gilbert Moodie van Caldwell in Ayr, broer van William, bisschop van Caithness. Vanaf 1700 werd de eerste zoon James of Benjamin genoemd. Melsetter werd verkocht in 1819 en de drie zonen van de laatste graaf emigreerde naar respectievelijk Cape Colony Natal en Canada hun motto was Jhe Reward of Valour" en God with us. Dan komen de Mudies van Muir en hun nakomelingen, de Moodies van Cocklaw en de Moodies van Blairhill die overeenkomen met familietraditie als van het Melsetterhuis, een traditie die zich bekrachtigd in dat de Colclaw Arms het zelfde signaal uit de signaalhoorn lieten horen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij afstammen van William Mudie van het bisdom Orkney, mogelijk een broer van de tweede Gilbert Mudie. Zij gebruikte afwisselend de Christelijke namen William en John, later werd dat alleen John voor hun oudste zoon. Als derde komt de Cocklaw-lijn afgetakt van Thomas Moodie of Lassodie, tweede zoon van de derde graaf van Muir. Zij gebruikte vooral de namen John en James, hun motto was "God is with us". De vierde groep zijn de Moodies of Masterton en hun nakomelingen, zij bemachtigde Masterton in 1579 en gebruikte de oude strijdmantel van Moodie zonder verschil, zoals te zien op het Saline kerkhof.

Monument met ornamenten, enbleems en ornamenten op het Old Greyfriars Kerkhof te Edinburgh, Schotland

Zoals we lezen is de Mudietak zeer omvangrijk en ook net als vele andere familienamen over de gehele wereld verspreid, waaronder Japan en waar de naam ook als Moody geschreven wordt en in Amerika wonen meer dan 18.000 mensen met de naam Moody, in Australie is het Moody en Muddie, in Zuid-Afrika wordt de naam als Moodie gespeld, in Duitsland wordt het Mutig en in Nederland wordt de naam als Mudde geschreven. Dat het wapen niet doorgevoerd is kan als reden zijn dat een wapen in de regel van de Schotse heraldiek altijd een persoonlijk wapen is en niet per definitie toebehoort aan de kinderen of kleinkinderen. Zij moeten zelf opnieuw registreren. En het wapen krijgt dan meestal een toevoeging (breuk).

Bron: de Heer R. K. Vennik, lid van The Caledonian Society.

Bron:Het boek de Geslachten Mudde en Mudden.

Revised:31-10-2008.Copyright : J.F.J.

To the Genelogy page!